Naturberg s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00  
Praha, Česká republika

.
Konateľka: MUDr. Viera Mikoczi

Bankové spojenie:

Názov účtu: Naturberg s.r.o.
Banka: VÚB a.s. (Slovensko)
IBAN: SK93 0200 0000 0040 2873 8558 
SWIFT: SUBASKBX 

Pobočka Slovensko
Kubinska 37
851 01  
Bratislava

Napíšte nám