Naturberg s.r.o.
Dlouhá 730/35110 00  Praha, Česká republika

.
Konateľka: MUDr. Viera Mikoczi

Bankové spojenie:

Názov účtu: Naturberg s.r.o.
Banka: VÚB a.s. (Slovensko)
IBAN: SK93 0200 0000 0040 2873 8558 
SWIFT: SUBASKBX 

Pobočka Slovensko
Kubinska 37851 01  Bratislava

Napíšte nám